AbiWord -- pomoc

Oto pomoc programu AbiWord. Pliki te zwykle są instalowane wraz z oprogramowaniem, jednak gdziekolwiek je znalazłeś, pomogą one zapoznać się z AbiWordem.

Tak jak cały program, pliki te są napisane przez wolontariuszy. Pewne rozdziały są nadal niekompletne, ale wszyskie możliwości programu są udokumentowane, głównie w części dotyczącej interfejsu. Jeśli potrzebujesz pomocy, powinieneś zajrzeć do części opisującej problemy.

W górnej części każdej strony umieszczone są łącza do wszystkich stron, które doprowadziły do bieżącej strony, tak więc łatwo można odtworzyć kolejne kroki. Polecenie w menu "AbiWord - Pomoc" doprowadza na tę stronę.

Pliki pomocy podzielone są na kilka części. Części te są dostępne poprzez łącza z każdej strony pomocy. Łącza umieszczone są albo w kolumnie w lewej części strony, albo w dolnej jej części, zależnie od używanej przeglądarki. Oto części pomocy:

Strona pierwsza

To niniejsza, właśnie ta strona.

Wprowadzenie

Szybki ogólny przegląd AbiWorda.

Przewodnik

Pełny kurs pracy z AbiWordem. Ta część nie została jeszcze napisana.

Jak to zrobić?

To opis pewnych czynności, pożyteczne wskazówki. Ta część nie jest jeszcze obszerna, jednak pisanie wskazówek "Jak to zrobić?" jest dobrym sposobem wspierania dokumentacji AbiWorda.

Informacje

Informacje o funkcjach AbiWorda. Informacje te zwykle nie mają bezpośredniego wpływu na używanie programu, ale powinny pomóc w lepszym jego rozumieniu.

Interfejs

Dokumentacja każdego polecenia interfejsu użytkownika AbiWorda. Ta część jest kompletna.

Problemy

Wskazówki co robić jeśli masz problemy z AbiWordem oraz gdzie możesz uzyskać pomoc. (Ta część nie została jeszcze przetłumaczona na język polski).

Autorzy

Ludzie odpowiedzialni za AbiWorda.

Skorowidz

Skorowidz dokumentacji pomocy. Dodawanie terminów jest dobrym sposobem wspierania dokumentacji. (Ta część nie została jeszcze przetłumaczona na język polski).

Licencja GNU Wolnej Dokumentacji

Tutaj można zapoznać się z treścią Licencji GNU Wolnej Dokumentacji (GNU Free Documentation License), pod warunkami której niniejsza dokumentacja została udostępniona. Dla lepszego zrozumienia Licencji przez osoby mówiące po polsku zamieszczamy także nieoficjalny przekład na język polski.

Pierwsza strona Przewodnik Jak to zrobi? Informacje Interfejs Moduly-wtyczki Problemy Autorzy Skorowidz Wyszukiwanie Licencja GNU FDL